Ceník

Cenu služeb stanovujeme individuálně na základě rozsahu požadovaných prací, množství dokladů a počtu zaměstnanců a vypočítavá se jako součet paušální částky za vedení účetnictví / daňové evidence a částky za mzdovou agendu.

Po určité době může být přehodnocena v závislosti na rozvoji firmy.

Pokud Vás naše nabídka zaujme, neváhejte nás ihned kontaktovat.

Orientační základní měsíční paušály - účetní agenda

Základní měsíční paušály - mzdová agenda

Vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) 700,- Kč měsíčně do 50 dokladů neplátce DPH
1.500,- Kč měsíčně do 100 dokladů
Vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) 1.000,- Kč měsíčně do 50 účetních položek plátce DPH
1.800,- Kč měsíčně do 100 účetních položek
Vedení účetnictví (podvojné účetnictví) 1.000,- Kč měsíčně do 50 účetních položek neplátce DPH
2.000,- Kč měsíčně do 100 účetních položek neplátce DPH
Vedení účetnictví (podvojné účetnictví) 1.500,- Kč měsíčně do 50 účetních položek plátce DPH
3.000,- Kč měsíčně do 100 účetních položek
cena individuálně nad 500 účetních položek
zaúčtování účetních dokladů předložených objednatelem zahrnuto v ceně
zpracování přiznání k DPH zahrnuto v ceně
zpracování účetní závěrky-výkaz zisku a ztrát + rozvaha + příloha k daňovému přiznání 2.000,- Kč
zpracování ročních přehledů MSSZ a ZP 1.000,- Kč
zpracování přiznání k dani z příjmů (FO, PO) DPFO od 2.000,- Kč DPPO od 5.000,- Kč dle náročnosti zpracování
zpracování přiznání k silniční dani 500,- Kč (obsahuje tři vozy) + 200,- Kč za každé vozidlo nad 3 vozy
základní daňové a účetní poradenství zahrnuto v ceně
zpracování jiných statistických hlášení zahrnuto v ceně
styk s místně příslušnými úřady (FÚ, OSSZ, ZP) od 750,- Kč
Zpracování mezd a personalistiky 250,- Kč za 1 zaměstnance měsíčně 1 - 50 zaměstnanců
200,- Kč za 1 zaměstnance měsíčně do 100 zaměstnanců
Přihláška a odhláška zaměstnance 200,- Kč / úkon
500,- Kč za vyúčtování daně za 1 zaměstnance ročně
Měsíční přehledy pro OSSZ a ZP zahrnuto v ceně
zápočtové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech zahrnuto v ceně
zpracování evidenčních listů důch. zabezpečení zahrnuto v ceně
zastupování na úřadech (FÚ, OSSZ, ZP), při kontrole 500,- Kč / 1hod.
zpracování jiných statistických hlášení zahrnuto v ceně
archivace mzdové agendy v souladu s platnou legislativou zahrnuto v ceně

Specifičnost různých oborů činností ovlivňuje skutečnou výši měsíčního paušálu. Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%. Uvedené ceny jsou platné od 1.1.2015

Kontakt

TAX SPECIALIST s.r.o.
Jednatel:
Ing. Monika Kottasová, DiS.
IČ:
02769751
DIČ:
CZ02769751
Adresa:
Hřbitovní 295, Blučina 664 56
Telefon:
+420 602 771 307
E-mail:
Web:

Napište nám